Subsidies

Het is lastig om van de overheid of de EU een subsidie te krijgen voor een PMO of health check. Op dit moment zijn er alleen ESF subsidies voor consultancy activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid, maar niet voor de uitvoering zelf.

Maar gelukkig leveren veel verzekeraars graag een financiële bijdrage aan onze diensten.

Zo vergoed Zilveren Kruis Achmea Present! 50%  van onze PSA module en 50% van de basis health check of PMO.

Sommige inkomensverzekeraars gaan nog verder. De reden dat verzekeraars willen bijdragen heeft te maken met schadelast beheersing: onze inzet voorkomt immers langdurig verzuim en WIA instroom.

Wij zullen u graag bijpraten over de mogelijkheden.