Medische Keuringen

Met uitzondering van inspannings ECG en persluchtkeuringen kennen wij vrijwel alle typen keuringen. Zowel rijbewijskeuring als keuringen voor fysiek zware beroepen of het werken met zware metalen of vergiftigde grond.

Uiteraard stemmen wij de keuringen exact af op uw behoeften.

Wij zijn van mening dat een keuring minimaal belastend moet zijn voor de deelnemer en dat alle onderdelen van de keuring zinvol dienen te zijn. Dat klinkt logisch maar in de praktijk zien we veel overbodige of onnodig zware onderdelen van keuringen. Werknemers ervaren onze keuringen dan ook vaak als een verademing.